• Nederlands
    • Engels

XML-file

Een XML-file kan gebruikt worden om complete applicaties, websites en webshops in één file te gieten. LinQuake kan met deze XML-file uw complete website of applicatie vertalen naar iedere mogelijke vreemde taal, met behoud van alle codering in het oorspronkelijke bestand.

Voor wie het nog niet weet; XML (Extensible Markup Language) is dé standaard om gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst weer te geven. Een XML-file kan gebruikt worden om complete applicaties, websites en webshops in één file te gieten. LinQuake kan met deze XML-file uw complete website of applicatie vertalen naar iedere mogelijke vreemde taal, met behoud van alle codering in het oorspronkelijke bestand.

Het grote voordeel aan deze unieke mogelijkheid die LinQuake biedt is dat grote hoeveelheden gestructureerde data snel en professioneel vertaald kunnen worden. Deze data zijn vervolgens ook direct klaar voor gebruik. Wanneer wij de teksten vertaald hebben is de applicatie, webshop of site klaar om direct gepubliceerd te worden door het behoud van alle codes in de XML. Wij vertalen alle zinnen en woorden die tussen de codes staan.

Voor het vertalen van uw XML-file selecteren wij een van onze vertalers die past bij uw branche, uw bedrijf en uw tekstsoort. De ervaring van onze vertalers in het vertalen van teksten, én in de branche waarin u werkzaam bent zorgen voor professionele teksten waarbij de toon vertaald wordt zoals deze bedoeld is met vaktermen zoals deze horen te zijn.

Lever uw XML-file(s) aan en geef aan welke delen (waarden/strings) wel/niet vertaald moeten worden. LinQuake analyseert uw documenten en zorgt ervoor dat vertaald wordt conform uw wensen. De vertaalde XML-file is direct te gebruiken voor uw meertalige applicatie, website of webshop.

Ook interessant voor u:

Technologie

Bekijk pagina

Demo aanvragen

Bekijk pagina
1