Iedereen draagt zijn steentje bij

24 maart 2020

Beste allemaal,

In de huidige uitzonderlijke situatie draagt waar mogelijk iedereen zijn of haar steentje bij. Mensen zetten zich met man en macht in voor de zorg van anderen. Men let wat meer op elkaar, blijft zoveel mogelijk binnenshuis, probeert het hoofd boven water te houden én start prachtige, mooie initiatieven.

Wij merken dat onze klanten juist nu een belangrijk beroep op ons doen: berichten en boodschappen moeten snel opgesteld en uitgedragen worden. Het is een onzekere tijd en de beschikbare informatie verandert voortdurend, waardoor de noodzaak om goed te communiceren nog groter is geworden.

Bij LinQuake proberen we ons aan te passen aan die veranderende omstandigheden en aan de veranderende behoefte van onze klanten en leveranciers. En waar mogelijk helpen we waar we kunnen. Dat geldt zowel in professionele als in algemene zin, want het is ook een tijd waarin solidariteit en klaarstaan voor de ander meer op de voorgrond komt dan in de jaren die achter ons liggen.

Namens ons hele team wens ik je veel sterkte en wijsheid toe. En ik hoop jullie allen in goede gezondheid weer tegen te komen in de toekomst.

Dave van den Akker

Terug naar overzicht