Privacyverklaring

Wil je meer weten over hoe wij ervoor zorgen dat
de veiligheid van jouw documenten en gegevens wordt gewaarborgd?
Download onze privacyverklaring

Ben je bij ons ingeschreven als freelancer? In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je dan het recht om de bij ons opgeslagen gegevens in te zien, te rectificeren, te corrigeren, te verwijderen of om te verzoeken dat de gegevens – voor zover mogelijk – in een herbruikbare vorm aan je worden teruggeleverd. Er is voor dit recht een speciaal document beschikbaar, namelijk het ‘Formulier Rechten Betrokkenen’, dat je kunt aanvragen door een e-mail te sturen naar info@linquake.nl. Wij zullen je dan het formulier per e-mail doen toekomen.