Transcreatie

Transcreatie maakt een vertaling mogelijk die specifiek op jouw behoeften is afgestemd. Onze professionele copywriters zorgen voor foutloze teksten die lekker lezen en perfect aansluiten bij de stem van jouw bedrijf.

Wat is transcreatie?

Transcreatie is het overzetten van een boodschap van de ene taal naar de andere, met behoud van de boodschap, toon en stijl van die tekst. Als dit op de juiste manier gebeurt, zal de boodschap in de andere taal dezelfde associaties en emoties oproepen.

Hiermee overtreft transcreatie de mogelijkheden die haalbaar zijn met een vertaling. Met name voor teksten die bedoeld zijn voor sales of marketing biedt transcreatie veel toegevoegde waarde, doordat de boodschap in de andere taal net zo effectief blijft als die in de brontaal.

Wanneer kies je voor transcreatie?

Transcreatie wordt vooral gebruikt voor creatieve teksten. Je wilt dat de lezer enthousiast wordt van de tekst, dat hij of zij wordt geactiveerd om iets te doen of te kopen. Of je wilt via het gevoel de mening van de lezer op een positieve manier beïnvloeden.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • branding teksten;
 • testimonials of referentieteksten;
 • videogames;
 • mobiele apps;
 • advertentieteksten;
 • slogans;
 • teksten met veel humor of woordspelingen.

Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Is het effect van de boodschap in de andere taal het meest belangrijke doel van de tekst? Kies dan voor transcreatie.

Wat zijn de voordelen van transcreatie?

Jouw teksten worden door middel van transcreatie dus niet alleen vertaald, maar er wordt ook voor gezorgd dat jouw boodschap intact blijft en overgebracht wordt op een manier die passend is bij de stem van jouw bedrijf én bij de achtergrond van de lezer. Dit heeft als voordeel dat de effectiviteit van de tekst voor het beoogde publiek groter zal zijn.

De nadruk ligt bij transcreatie dus op het oproepen van een gevoel en veel minder, zoals bij een vertaling, op de correcte overeenkomst tussen de brontekst en de doeltekst. Ter vergelijking: bij de vertaling van contracten is het juist essentieel dat de vertaling helemaal in lijn is met de originele tekst. Het is absoluut niet de bedoeling dat de vertaler daar “vrij” mee omgaat.

“Transcreatie” is een combinatie van de woorden “translation” (vertaling) en “creation” (creatie). Bij transcreatie wordt de tekst aangepast van de originele taal naar de gewenste taal. De nadruk ligt op het behouden van de boodschap, de stijl en het gevoel van de tekst.

Hoe gaan we te werk?

In het proces van transcreatie nemen we een aantal belangrijke stappen om de intentie van jouw boodschap goed te kunnen waarborgen. Daarbij passen we een ideale mix van vertaling en copywriting toe.

 • We vertalen de tekst waar dat volstaat.
 • We herschrijven zinnen in de andere taal, passend bij de beoogde stijl en kwaliteit.
 • Bij het herschrijven houden we rekening met de culturele achtergrond van het beoogde publiek.
 • We lokaliseren de tekst door idiomen en voorbeelden toe te voegen die passen bij de betreffende taal en cultuur.
 • We waarborgen dat de intentie, toon en stijl van de boodschap intact blijft.

Het kan zelfs zo zijn dat wij adviseren over het gebruik van aangepaste beelden bij een tekst, zodat deze ook beter passen bij het beoogde doel.

Het is overigens van extra toegevoegde waarde om de transcreatie van een tekst vooraf te laten gaan door een zoekwoordenonderzoek, zodat er ook direct rekening gehouden kan worden met het gewenste resultaat bij de indexering door zoekmachines in verband met de internationale SEO.

Klinkt dit als de perfecte oplossing voor jou?
Vraag dan nu een offerte aan.

Offerte aanvragen

Wat is het verschil tussen transcreatie en vertaling?

Vertaling houdt in dat de tekst overgezet wordt van de originele taal naar de gewenste taal. De vertaler vertaalt dus “wat er staat”, wat voor veel teksten ook precies de bedoeling is. Dit is overigens niet hetzelfde als een “letterlijke” vertaling. Ook bij een vertaling is het belangrijk om een vloeiend eindresultaat te bereiken, waarbij de lezer niet meteen het idee krijgt dat hij een vertaalde tekst leest. Maar, in de vertaling staat precies wat er ook in de brontekst stond. Dat is wat een vertaling is. En daar zit ook het grote verschil met transcreatie.

Het (van oorsprong Engelse) woord zegt het eigenlijk al: “transcreatie” is een combinatie van de woorden “translation” (vertaling) en “creation” (creatie). Bij transcreatie wordt de tekst aangepast van de originele taal naar de gewenste taal. De nadruk ligt op het behouden van de boodschap, de stijl en het gevoel van de tekst.

Dit is een veel creatiever proces dan vertaling en het wordt daarom ook uitgevoerd door creatieve copywriters. Het eindresultaat is een tekst die functioneert zoals de brontekst, maar die helemaal anders kan zijn qua woordkeuze. Het gaat erom dat deze beter wordt gewaardeerd door lezers met een andere taalkundige en culturele achtergrond. Transcreatie vraagt meer dan alleen taalkundige expertise, ook creativiteit en een goed begrip van de cultuur van de doelmarkt zijn van groot belang.

Meer over de verschillen tussen transcreatie en vertaling

Het belang van een goede briefing

Transcreatie heeft dus als doel om de tekst zodanig te bewerken dat jouw teksten dezelfde boodschap overbrengen in welke taal dan ook. Dat kunnen we voor een belangrijk deel doen op basis van onze kennis van de taal en cultuur van het land waar de tekst voor is bestemd.

Het is daarbij van extra toegevoegde waarde als je in staat bent om goed te definiëren wat jouw organisatie verstaat onder een goede tekst. Op deze manier is het extra helder voor onze professionele copywriters waar de teksten aan moeten voldoen. Het is goed om daar richting aan te geven, omdat in een creatief proces als transcreatie de rol van persoonlijke voorkeur veel groter kan zijn dan bij een vertaling. De lijn tussen wat “goed” en wat “niet goed” is, is nu eenmaal minder scherp te trekken als het gaat om het gevoel van een tekst.

Voordat we samen aan dit proces beginnen, starten we daarom bij voorkeur met het uitwerken van een stijlgids. Hiermee kunnen we uitgangspunten definiëren om de stijl en kwaliteit te bepalen die je voor ogen hebt. In een stijlgids komen onderwerpen aan de orde als:

 • Wie is de doelgroep en hoe willen we deze aanspreken?
 • Woordgebruik, wat zeggen we niet en wat juist wél?
 • Voorbeelden uit de praktijk.

De stijlgids wordt in de loop van de samenwerking steeds verder uitgebreid met voorbeelden en aangevuld op basis van de lessen die we samen leren. Wat werkte bijvoorbeeld goed en wat werkte minder goed?

Naast een goede stijlgids is een meertalige termenlijst zinvol om een juiste toepassing van bedrijfsjargon te realiseren.

Wat zijn de kosten van transcreatie?

Als je al vaker wat hebt laten vertalen, ben je waarschijnlijk gewend aan een tarief per woord. Dat is bij vertaling een logische keuze, doordat we vooraf goed kunnen inschatten hoeveel tijd er nodig zal zijn om de vertaling uit te voeren. De kosten voor een vertaling zijn daardoor ook bij de start van de opdracht duidelijk en definitief.

Bij transcreatie werken we met een tarief per gewerkt uur, en dat heeft een aantal goede redenen.

De hoofdreden is dat bij de start van het werk meestal niet duidelijk is hoeveel werk er nodig zal zijn voor een bepaalde tekst. Afhankelijk van de briefing en het doel van de tekst zal een creatieve copywriter meer of minder research moeten doen. Wellicht zijn er veel inhoudelijke aanpassingen nodig, en misschien ook niet.

Het kan zo zijn dat de transcreatie van een slogan van een paar woorden uiteindelijk een halve werkdag aan tijd vraagt. Dat komt doordat de precieze woordkeuze bij een slogan zeer bepalend is voor de effectiviteit ervan. Er wordt dan vaak gewerkt met meerdere versies, ruggespraak met klant en andere copywriters. Soms wordt zelfs een volwaardig onderzoek uitgevoerd op basis van enkele mogelijke alternatieven tot duidelijk is welke versie het beste aansluit bij de oorspronkelijke versie.

Soms is het echter ook zo dat de resultaten van vertaling en transcreatie helemaal niet zo ver uit elkaar liggen. Zeker bij een goed geschreven brontekst en als de “afstand” naar de andere cultuur niet zo groot is kan dat het geval zijn. In die gevallen kan de investering voor transcreatie gelijkwaardig zijn aan die voor vertaling. Het verschil is natuurlijk wél dat er een belangrijke beoordeling op effectiviteit van de tekst heeft plaatsgevonden.

Het tarief per uur kan sterk variëren op basis van de taal die wordt gevraagd, maar de bandbreedte ligt gewoonlijk tussen € 65 en € 125 per uur.

Ook interessant voor jou:

Offerte aanvragen

Bekijk pagina

InDesign vertalen

Bekijk pagina