LinQuake is een ISO 17100-gecertificeerd vertaalbureau

15 oktober 2017

Met ingang van 15 oktober 2017 mag LinQuake zich een ISO 17100-gecertificeerd vertaalbureau noemen. Op die datum werd het certificaat voor de ISO 17100-norm voor professionele vertaaldiensten aan ons verstrekt door Kiwa Nederland. Wij zijn erg blij met deze onafhankelijke positieve beoordeling van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering.

ISO 17100-gecertificeerd vertaalbureau

Deze hooggekwalificeerde kwaliteitsnorm beschrijft aan welke eisen een gecertificeerd vertaalbureau moet voldoen. De norm ziet toe op de interne processen die gaan over de belangrijkste elementen van het werk dat LinQuake voor haar opdrachtgevers uitvoert. Bij de jaarlijks terugkerende externe audit wordt onder meer het volgende getoetst:

  • Het vertaalproces
  • Kwaliteit van alle vertalingen
  • Professioneel projectmanagement
  • Het nakomen van gemaakte afspraken
  • Eisen aan vertalers, revisoren, proeflezers en projectmanagers

De ISO 17100-richtlijn draagt zodoende bij aan een optimale en bovendien door een onafhankelijke instantie toetsbare bedrijfsvoering.

Terug naar overzicht
ISO 17100-gecertificeerd | Vertaalbureau LinQuake