Teijin Aramid

Daar waar sterkte, duurzaamheid, veiligheid, warmtebestendigheid of een laag gewicht nodig is, is de aramide vezel of de ultrasterke polyethyleen van Teijin Aramid aanwezig. Teijin Aramids producten zijn wereldwijd te vinden in verschillende toepassingen en markten zoals automotive, ballistische bescherming, marine, civiele techniek, beschermende kleding, touwen, optische vezelkabels en olie & gas.

Zorgvuldige selectie vertaalpartner

Teijin Aramid zocht voor haar brede behoefte aan vertaaldiensten een betrouwbare partner. Deze partner zou in staat moeten zijn om de aansprekende schrijfstijl van communicatieberichten te behouden bij het vertalen. Daarnaast moet de juiste toepassing van technische terminologie gewaarborgd worden in alle uitingen van de organisatie. Sinds eind 2016 geeft Vertaalbureau LinQuake invulling aan deze vragen.

Zeer specialistische terminologie

De aard van de onderneming en de producten van Teijin Aramid brengen met zich mee dat veel teksten specifieke technische termen bevatten. “Bij de start van de samenwerking hebben we ons gebogen over de terminologie die we gebruiken in het Engels”, aldus Suzan Wilbers, Senior International Communication Officer. “Door deze in gezamenlijk overleg uit te werken, hadden we binnen afzienbare tijd een meertalige termenlijst die nu het fundament vormt onder alle vertalingen met een technische component. De mensen en technologie van Vertaalbureau LinQuake zorgen voor een consistente toepassing van deze termen en daardoor is de technische kwaliteit van de vertalingen prima.”

“We pakken het vertalen per taal nu als geïntegreerd project op. Dit levert het gewenste resultaat op, binnen duidelijke termijnen en met de kwaliteit die nodig is.”
- Vicky Henriksen-Delaney, Senior Marketing Communication Officer

WordPress-website vertalen

De communicatie-uitingen die Teijin Aramid produceert worden via diverse kanalen gepubliceerd. Eén van de belangrijkste manieren om informatie te delen is via de meertalige WordPress-website van de onderneming. “We hebben eerder deze vertalingen intern georganiseerd. Dat bleek complex en tijdrovend. Vertaalbureau LinQuake heeft met ons meegedacht over hoe we dit samen met onze IT-partner zo efficiënt mogelijk konden organiseren. We pakken het vertalen per taal nu als geïntegreerd project op. Dit levert het gewenste resultaat op, binnen duidelijke termijnen en met de kwaliteit die nodig is.”

“LinQuake is in diverse projecten een professionele partner gebleken. De kwaliteit van zowel het vertaalwerk als de communicatie is uitstekend en we hebben onze vertaalkosten duidelijk in beeld sinds de start van de samenwerking.”
- Suzan Wilbers, Senior Internal Communication Officer

Vertaalbureau LinQuake gaat de samenwerking aan

Wij denken graag met je na over mogelijkheden om professionele vertalingen eenvoudig bereikbaar te maken. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

Meer over Teijin Aramid

Ook interessant voor jou:

Referenties

Bekijk pagina

Over Vertaalbureau LinQuake

Bekijk pagina