Vertaalgeheugen

Als je nog niet eerder hebt gewerkt met vertalingen, dan is de kans groot dat een vertaalgeheugen je niets zegt. Het is echter wel één van de belangrijkste elementen van ons vertaalproces. Daarom leggen we je graag uit wat vertaalgeheugens zijn, welke rol ze in ons vertaalproces spelen en waarom ze voor jou als klant belangrijk zijn.

Wat is een vertaalgeheugen?

Een vertaalgeheugen is een database waarin reeds uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen. Je kunt je dit voorstellen als een bestand waarin de oorspronkelijke tekst uit jouw document (opgeknipt in zinnen en segmenten) en de bijbehorende vertaling(en) aan elkaar gekoppeld zijn. Aangezien alle vertaalgeheugens ook weer zijn gekoppeld aan onze vertaalsoftware, zijn wij in staat om je te laten profiteren van de voordelen van het vertaalgeheugen.

Als je voor de eerste keer bij ons een vertaling laat uitvoeren, maken wij voor jou een speciaal vertaalgeheugen aan. Vanzelfsprekend is deze in het begin nog leeg, maar naarmate wij meer vertalingen voor jou uitvoeren, wordt dit vertaalgeheugen steeds groter. Ook wanneer je jouw teksten naar meerdere talen laat vertalen, komen deze allemaal in dit geheugen terecht.

Wil je meer weten over onze werkwijze?

Lees verder

Wat is het nut van een vertaalgeheugen?

Tijd besparen en kwaliteit waarborgen
Het bijhouden van een vertaalgeheugen is handig voor onze vertalers, en daarmee ook voor jou. Als je meerdere teksten laat vertalen over soortgelijke onderwerpen, dan kan de vertaler de vorige vertaling als referentie gebruiken voor de huidige opdracht. Ook hierin speelt onze vertaalsoftware een belangrijke rol: deze biedt de vertaler tijdens het vertalen automatisch relevante vertalingen uit het vertaalgeheugen aan. Dit gebeurt ook weer op basis van de matches zoals hiervoor beschreven; hoe groter de overeenkomst tussen het vertaalgeheugen en de huidige tekst, des te prominenter deze oude vertaling als suggestie wordt aangeboden aan de vertaler.

Dit zorgt ervoor dat de vertaler niet zelf handmatig in eerdere vertalingen hoeft te zoeken of bepaalde termen opnieuw moet opzoeken. Hij/zij krijgt direct de meest relevante suggesties te zien en heeft daardoor, afhankelijk van de relevantie van de suggestie, minder tijd nodig om tot een goede vertaling te komen. Kortom, vertaalgeheugens helpen de kwaliteit van jouw vertalingen op de langere termijn steeds verder te verbeteren en kunnen bijdragen aan een lagere doorlooptijd. Dit zul je met name merken bij grote vertaalopdrachten met veel onderlinge overeenkomsten of veel overeenkomsten met reeds uitgevoerde vertalingen.

Consistentie waarborgen
Zoals hierboven beschreven, maken vertaalgeheugens het mogelijk om vorige vertalingen als referentie te gebruiken bij nieuwe vertaalopdrachten. Nu proberen wij zo veel mogelijk dezelfde vertalers in te zetten voor jouw teksten, maar het kan voorkomen dat zij niet beschikbaar zijn wanneer je een vertaling nodig hebt. We zetten dan een vertaler in die nog niet zo bekend is met jouw teksten, maar dankzij het vertaalgeheugen kan deze vertaler toch zien wat de tone-of-voice is en welke terminologie er wordt gebruikt in de teksten. Dit zorgt voor een hoge mate van consistentie in al jouw teksten, zonder dat je afhankelijk bent van de beschikbaarheid van een bepaalde vertaler.

Kosten besparen
Een vertaalgeheugen zorgt er daarnaast voor dat vertaalopdrachten goedkoper worden naarmate je meer teksten door ons laat vertalen. Dit werkt als volgt: Wanneer je bij ons een vertaalopdracht aanvraagt, dan analyseren wij het document met behulp van onze vertaalsoftware. Met deze analyse bepalen wij uit hoeveel woorden het document bestaat en hoeveel matches er zijn. Onder het aantal matches verstaan wij de mate waarin het document overeenkomt met reeds uitgevoerde vertalingen die zich in jouw vertaalgeheugen bevinden. Hoe meer overeenkomsten de software vindt, des te meer matches. En hoe meer matches, des te hoger jouw korting op de prijs van de vertaling.

Wat heb jij als klant te maken met vertaalgeheugens?

Vertaalbureau LinQuake streeft er altijd naar dat jouw teksten professioneel zijn en voldoen aan jouw tone-of-voice of specialistische terminologie. In het begin van de samenwerking bevinden we ons nog in het proces waarin we jouw tone-of-voice en terminologie in meerdere talen leren kennen en samen met jou afstemmen. Dit vindt in de regel vooral plaats bij de eerste opdrachten die wij voor jou uitvoeren, maar blijft ook later in de samenwerking van belang.

In de beginfase kunnen we al direct samen het verschil maken door actief feedback op de vertalingen te vergaren. Als je ons voorziet van feedback, dan verwerken wij deze in jouw vertaalgeheugen. En zoals eerder vernoemd, gebruiken vertalers bij toekomstige opdrachten het vertaalgeheugen als referentiemateriaal. Dus hoe meer het vertaalgeheugen overeenkomt met jouw voorkeuren, des te meer ook de toekomstige opdrachten direct aan jouw voorkeur zullen voldoen.

Ook interessant voor jou:

Terminologie

Bekijk pagina

Professionele vertalingen

Bekijk pagina