Post-editing van machinevertaling

Als je jouw teksten hebt laten vertalen door een vertaalmachine, is het verstandig om stil te staan bij de volgende vraag: is de vertaling zo in orde of is er nog menselijke nabewerking nodig? Dit is afhankelijk van de gewenste kwaliteit en het doel van de tekst. Als je besluit dat er nabewerking nodig is, zijn er twee opties: review (light post-editing) of full post-editing.

Wat is post-editing?

Om een grote hoeveelheid tekst snel en voordelig te vertalen, kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van machinevertaling. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: Generieke machinevertaling, waarbij je gebruik maakt van een bestaande vertaalmachine (zoals Google Translate of DeepL). Of maatwerk machinevertaling, waarbij exclusief voor jouw bedrijf een vertaalmachine gebouwd wordt.

Ongeacht de optie waar je voor kiest: een vertaalmachine zal geen foutloze vertaling opleveren. Foutloze output mag dan ook geen vereiste zijn bij machinevertaling. Als dit wel het geval is, kun je ervoor kiezen om de machinevertaling te laten nabewerken door een professionele vertaler of revisor. Dit wordt ook wel post-editing genoemd. Samengevat zijn er drie opties na een machinevertaling: geen nabewerking, review of full post-editing.

Wil je graag meer informatie over machinevertaling?

Download whitepaper

Geen nabewerking

Vooral bij korte, eenduidige teksten, zoals productspecificaties, hoeft nabewerking niet nodig te zijn. Het mag hierbij dus geen probleem zijn dat de tekst na vertaling nog fouten bevat.

Review (light post-editing)

Een review houdt in dat een professionele vertaler of revisor de vertaalde teksten kloppend maakt. Dit wordt ook light post-editing genoemd en houdt het volgende in:

  • proeflezen van de machinevertaling
  • spelling- en grammaticafouten corrigeren
  • het herschrijven van onduidelijke zinnen
  • zorgen dat de vertaling in lijn is met de brontekst
  • zorgen voor consistent gebruikte terminologie

Het doel van een review van een machinevertaling is om de vertaling begrijpelijk te maken voor de lezer, maar het hoeft geen perfecte tekst te worden.

Full post-editing

Bij full post-editing gaan we een stap verder dan bij een review. De vertaalde teksten worden dan herschreven op basis van het beoogde doel van de tekst. Als resultaat ontvang je foutloze en goedlopende teksten die perfect passen bij de tone of voice van jouw bedrijf. Het proces bevat uiteraard dezelfde kenmerken als bij een review, maar daarnaast een aantal extra stappen:

  • onderzoek doen naar kloppende terminologie en deze toepassen
  • zorgen voor een consistente schrijfstijl
  • het herschrijven van de zinnen, passend bij de beoogde stijl en kwaliteit
  • zorgen dat de vertaling past bij het beoogde doel
  • de vertaling lokaliseren door idiomen en voorbeelden toe te voegen die passen bij de betreffende taal en cultuur

Het doel van full post-editing is om de machinevertaling zo te bewerken dat de kwaliteit gelijk is aan de kwaliteit van een menselijk vertaling. Full post-editing vraagt er daarom wel om dat je in staat bent om te definiëren wat jouw bedrijf verstaat onder een goede tekst. Op die manier is voor de professional helder waar de herschreven teksten aan moeten voldoen. Voorafgaand aan het proces kunnen wij samen met jou een stijlgids opstellen om de stijl en de kwaliteit vast te stellen die je voor ogen hebt.

Wat zijn de voordelen van post-editing van machinevertaling?

In vergelijking met een menselijke vertaling heeft het kiezen voor een machinevertaling met nabewerking twee grote voordelen: het is doorgaans sneller en goedkoper.

Als je snel wilt beschikken over een vertaling, kun je de doorlooptijd van een vertaling verkorten door te kiezen voor machinevertaling. Een vertaalmachine is een stuk sneller dan een menselijke vertaler. Ter illustratie: een mens vertaalt gemiddeld 1.500 tot 2.000 woorden per dag, terwijl diezelfde 1.500 tot 2.000 woorden door een vertaalmachine in slechts enkele seconden worden vertaald. Door de machinevertaling daarna te laten bewerken door een professional zorgen wij ervoor dat de vertaling voldoet aan de gewenste kwaliteit, maar is de doorlooptijd een stuk korter.

Voor de nabewerking van een machinevertaling is de inzet van professionele vertalers natuurlijk alsnog cruciaal. Toch brengt het gebruikmaken van een vertaalmachine, inclusief nabewerking, aanzienlijk minder kosten met zich mee dan een volledige menselijke vertaling. Voor de professional kost zo’n nabewerking immers veel minder tijd.

Door te kiezen voor een machinevertaling met of zonder nabewerking bespaar je dus altijd tijd en kosten.

Ook interessant voor jou:

Machinevertaling

Bekijk pagina

Over Vertaalbureau LinQuake

Bekijk pagina